Què és UDINE?

La Unitat Docent Investigadora en Neurorehabilitació (UDINE) sorgeix de la necessitat percebuda de consolidar científicament les disciplines de fisioteràpia i logopèdia com estratègies terapèutiques amb futur en l'abordatge de persones amb patologia neurològica.

La Unitat es troba a l'Escola Universitària Gimbernat - Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria, situada al Campus de Torrelavega.

UDINE està integrada per diversos professionals de la salut (fisioterapeutes, logopedes i neuròlegs) que imparteixen docència en aquestes escoles i que posseeixen una àmplia experiència en el camp de la investigació i de la pràctica clínica. La nostra unitat pretén dedicar, de forma sinèrgica a la seva activitat investigadora, part del seu temps i esforç a l'assistència a persones amb patologia neurològica i a la formació en Fisioteràpia i Logopèdia.

La disposició estratègica de UDINE, dins de les instal·lacions d'una escola universitària, li concedeix un perfil que la identifica i la distingeix ja que cada actuació terapèutica està promoguda per una inquietud investigadora, assistencial i docent.

Els principals objectius que es pretenen aconseguir són:

Àrea Investigadora

El principal objectiu és avaluar d'una manera científica les diverses tècniques de valoració i tractament en el camp de la Neurorehabilitació. Per a això ens proposem desenvolupar projectes d'investigació ad hoc per resoldre preguntes que sorgeixin de la intervenció clínica diària, així com projectes d'investigació d'interès interdisciplinari amb el propòsit de proporcionar als pacients un tractament amb la major evidència científica disponible. Per a això comptarà amb el suport i suport del Servei Universitari de Recerca (SUIGC) de la E.U. Gimbernat-Cantàbria.

A més, motivats per l'interès de promoure la investigació, oferim aquest espai als professionals de l'àmbit de la Fisioteràpia i la Logopèdia, per a l'intercanvi, assessorament i cooperació multicèntrica i interdisciplinari.

Àrea Assistencial

Es realitzarà una atenció individualitzada i es procurarà realitzar una rehabilitació adaptada als objectius personals de cada pacient; perseguint que la teràpia sigui el més motivadora i realista possible per a cada pacient.

Es busca fomentar l'autonomia mitjançant millores en aspectes funcionals concrets, proporcionant als familiars i pacients eines útils a l'hora d'afrontar les activitats de la vida diària.

Àrea Docent

Abasta la formació complementària de Pre-grau per als alumnes de fisioteràpia i logopèdia mitjançant un Programa Docent Assistencial (PRODA) emmarcat en el camp de la Neurorehabilitació.

UDINE perseguirà la formació d'estudiants competents mitjançant un sistema d'aprenentatge actiu, integrant els coneixements amb les actituds i amb les habilitats provinents de les tres àrees de la unitat, ajustant estratègies d'ensenyament basades en les necessitats individuals de cada estudiant.

Contacte

Correu electrònic: udine@eug.es