ACTIVITAT DE RECERCA E.U.INFERMERIA GIMBERNAT

 

Des dels seus inicis, l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat adquireix el compromís de fomentar la investigació en infermeria tant per part del professorat com dels estudiants que cursaven els seus estudis a la institució.

Com a culminació d'aquest compromís, durant el curs 2008-2009, la direcció de l'Escola va plantejar al cos docent el desenvolupament d'un projecte per tal d'instituir un servei específic que canalitzés tots els aspectes relacionats amb l'àmbit de la investigació i la comunicació científica. Aquest plantejament responia a la necessitat de l'entorn científic actual d'afavorir l'aparició d'estructures orgàniques que ajudin a establir grups i equips capaços de fer recerca de qualitat. D'altra banda, el progressiu augment de projectes d'investigació coordinats des del Seminari, tant per part del PDI i dels estudiants de grau i de postgrau de la nostra escola com d'altres institucions, feia necessària una gestió eficaç i una correcta divulgació de l'activitat intel·lectual generada.

Aquest lloc WEB està en desenvolupament. Esperem ben aviat poder-vos mostrar amb detall tota la informació sobre la nostra activitat de recerca. Mentre tant podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge de corre electrònic a infermeria@eug.es o omplint el següent formulari: