Des del dimecres 2 de juny, i fins al dijous 1 de juliol, és possible preinscriure’s als graus en Infermeria i Fisioteràpia de les Escoles Universitàries Gimbernat a través del portal d’accés a la universitat de la Generalitat.

Els estudis en Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat, que compten amb 200 places de primer curs i disposen d’un programa de pràctiques de simulació que pretén reproduir la realitat assistencial, registren el millor índex de qualitat ocupacional (IQO) entre els graus d’Infermeria que s’imparteixen a Catalunya, segons l’enquesta del 2020 de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), que va ser realitzada als graduats que van obtenir el títol el 2017.

L’IQO es construeix a partir de la informació que faciliten els titulats sobre la seva estabilitat a la feina, la satisfacció amb el lloc de treball, el nivell de retribució i l’adequació de la formació rebuda a l’activitat professional que estan desenvolupant.

Gairebé un 94% dels graduats que el 2017 van finalitzar els estudis en Infermeria a Gimbernat estaven, el 2020, ocupats.

9 de cada 10 titulats tornarien a triar Gimbernat

L’AQU també assenyala que gairebé 9 de cada 10 titulats del grau en Fisioteràpia, que ofereix 240 places de primer curs, tornarien a cursar estudis a Gimbernat, l’indicador més alt entre els centres de les sis universitats que imparteixen Fisioteràpia que van participar en l’enquesta als titulats.

Els graduats mostren un nivell alt de satisfacció amb els coneixements rebuts a Gimbernat, centre pioner en la impartició d’aquests estudis a Catalunya. En concret, tant la formació teòrica adquirida com la pràctica són, amb diferència, les més ben valorades del sistema universitari català.

Com succeeix al grau en Infermeria, un 94% dels estudiants de Fisioteràpia que es van titular a Gimbernat el 2017 estan ocupats, segons l’enquesta de l’AQU del 2020.


Categories


Etiquetes