Segons Eurostat, l'Oficina Estadística de la Unió Europea, el nombre d'especialistes en TIC a la UE va créixer un 50,5% entre 2011 i 2020, més de 9 vegades l'augment (5,5%) de l'ocupació total:

 

Enllaç a la notícia: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210716-1


Categories


Etiquetes