Els estudis en Fisioteràpia de les Escoles Universitàries Gimbernat, amb 240 places de primer curs, gaudeixen d’un elevat percentatge d’inserció laboral. Un 94% dels que es van titular el 2017 estan ocupats, segons l’enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) del 2020.

L’informe de l’AQU assenyala que el 88% dels graduats en Fisioteràpia tornaria a cursar estudis en el mateix centre (gairebé 9 de cada 10), l’indicador més alt entre els centres de les 6 universitats que van participar en el treball demoscòpic.

Els graduats també mostren un nivell alt de satisfacció amb els coneixements rebuts. En concret, tant la formació teòrica adquirida com la pràctica són, amb diferència, les més ben valorades del sistema universitari català en l’especialitat. Pel que fa a la seva utilitat a la feina, obtenen la segona millor nota.

De la mateixa manera, els titulats de Gimbernat són dels més satisfets amb la seva feina, amb un 7,8 de puntuació.

Gimbernat ha estat, el curs 2020-2021, el centre universitari de Catalunya que ha matriculat més estudiants de nou ingrés al grau de Fisioteràpia.


Categories