Atesa l’evolució dels indicadors de la pandèmia en els darrers dies, el Departament de Salut recomana al sistema universitari de Catalunya, tot i respectar l’autonomia universitària, una actuació ràpida i d’impacte contundent per limitar la mobilitat de l’estudiantat, i poder així contribuir a contenir l’índex de contagi per la COVID-19 a Catalunya.

En aquest sentit, el Consell Interuniversitari de Catalunya ha adoptat l’acord de passar la docència teòrica presencial de totes les universitats catalanes a format virtual, entre els dies 15 i 30 d'octubre, ambdós inclosos. La resta d'activitats, amb les mesures de protecció establertes, es mantindran.

En aplicació d'aquest acord, les Escoles Universitàries de Campus de Sant Cugat desenvoluparan en model telemàtic les sessions teòriques que s'imparteixin de dijous 15 a divendres 30 d'octubre (ambdós inclosos). La resta d'activitats (pràctiques, problemes, etc.) es mantindran tal com estaven programades, havent d'aplicar les mesures de protecció establertes.

Gràcies a tota la comunitat Gimbernat per la seva comprensió i esforç.


Categories