Els estudiants del grau de l'EUI Gimbernat compten des d'aquest curs 2017-2018 amb noves instal·lacions a l'aula de pràctiques de simulació amb el mateix sistema utilitzat en l'àmbit hospitalari. L'actualització i millora de l'aula es basa en una dotació més actual del mobiliari d'emmagatzematge, una nova dotació de carros de cures i una distribució de la sala de simulació més efectiva, permetent als estudiants un major acostament als escenaris reals de les pràctiques clíniques.

Simaluació1


Categories


Etiquetes