Dimecres passat alumnes de 2n curs de Cicle Mitjà i Cicle Superior van participar en una sessió de formació sobre com preparar i desenvolupar presentacions orals en públic, amb l'objectiu de preparar-se de cara a les presentacions dels seus projectes final d'estudis, que hauran de dur a terme en les properes setmanes.

La sessió va ser conduïda Xènia Castelltort, actriu i formadora experta en oratòria. Al llarg de 2 hores, els participants van tenir ocasió de treballar de forma pràctica aspectes com la diferència entre "parlar i comunicar", què incloure en la presentació i com presentar les idees, la importància de l'entonació , de la dicció i la concisió , i van dedicar la part final a analitzzar el llenguatge no verbal.

La valoració feta per la participants és realment bona. Esperem que els hi hagi resultat d'utilitat.


Categories