L’organisme certifica que els estudis s’imparteixen
de manera satisfactòria

 

 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), encarregada de comprovar que les titulacions universitàries s’imparteixen de manera adequada, ha emès un informe favorable per a l’acreditació dels graus en Fisioteràpia i Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest és un procés que han de superar tots els graus cada sis anys per continuar formant part de l’oferta de títols oficials del sistema universitari. La darrera actualització de l’acreditació de les dues titulacions es va fer el 2017.

Un comitè d’avaluació, integrat per professorat de la branca de Ciències de la Salut de les universitats d’Alacant, País Basc, Lleida i León, ha estat l’encarregat de certificar la idoneïtat dels dos graus. El procés ha inclòs una visita presencial al centre, el juny de l’any passat, en què els avaluadors es van entrevistar amb estudiants, docents i titulats d’ambdós graus, a banda de mantenir una trobada amb la direcció de l’escola.

L’informe favorable s’ha tramès al Consejo de Universidades del Govern espanyol, que és qui acaba oficialitzant el procés d’acreditació.


Categories


Etiquetes