Un informe d'Accenture identifica les cinc àrees principals d'inversió als Estats Units d'Amèrica per a la millora del Sistema de Salut. D'elles, hi ha 4 en què les TIC són protagonistes. En concret:

- L'assistència a la llar centrada en el pacient. Tots els estats estan invertint en aquest tipus de projectes per tal d'enfortir la integració de l'atenció primària amb l'especialitzada i amb els "treballadors comunitaris de la salut" (Community Health Worker * Voluntaris de la comunitat que fan seguiment de pacients crònics a zones rurals o on no hi ha un accés fàcil a l'atenció primària per servir d'enllaç entre el pacient i els serveis mèdics). La cura del pacient és tant físic com d'hàbits de conducta.

- Telemedicina. Els estats busquen expandir l'ús de la telemedicina i monitorització remota amb l'objectiu d'atendre pacients evitant desplaçaments i l'ús d'instal·lacions.

- Eines d'autoservei. Els estats ofereixen als pacients portals i eines digitals per reduir els costos administratius a la vegada que promouen l'autocura, mitjançant l'accés als registres de salut, i facilitant informació sanitària i de cures.

- Bases de dades amb informació de tots els proveïdors de serveis mèdics (All-Payero Claims Databases - APCD). La intenció és recollir en un repositori de dades tota la informació sobre l'assistència sanitària realitzada a la població, analitzar-la per evitar duplicitats, millorar el coneixement sobre la salut de la població i integrar la informació mèdica amb la informació dels serveis sanitaris. La finalitat és dissenyar millors i més efectius programes de salut i benestar que ajudin a reduir els costos sanitaris a llarg termini.

Podeu ampliar la informació a:

http://newsroom.accenture.com/news/accenture-study-identifies-top-five-healthcare-investment-priorities-for-states-in-the-us.htm


Categories