Els estudis en Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat, que compten amb 200 places de primer curs, ocupen el primer lloc a la classificació dels graus en Infermeria amb un millor índex de qualitat ocupacional (IQO) de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), un indicador que s’elabora a partir de la informació que proporcionen els graduats.

L’última enquesta de l’AQU, publicada el 2020, atorga al grau en Infermeria 69,6 punts, l’IQO més alt entre els estudis de la seva especialitat.

L’IQO es construeix amb la informació que faciliten els titulats sobre la seva estabilitat a la feina, la satisfacció amb el lloc de treball, el nivell de retribució i l’adequació de la formació rebuda a l’activitat professional que desenvolupen.

Gairebé un 94% dels graduats que el 2017 van finalizar els estudis en Infermeria a Gimbernat estaven, el 2020, ocupats. La satisfacció general amb la feina que duien a terme també era de les més altes. Els graduats li concedien un 8,4 en una escala de 0 a 10, la segona millor puntuació dels estudis d’aquesta especialitat dins del sistema universitari català.

D’acord amb l’estudi de l’AQU, els professionals que han estudiat a Gimbernat ocupen la segona posició al rànquing dels que estan més satisfets amb els coneixements que han rebut durant els estudis del grau. Els titulats atorguen una puntuació de 8,7, la més elevada entre els graus en Infermeria, a la formació pràctica, i un 8,4 a la utilitat que aquesta té en el món professional.

Gimbernat ha estat, el curs 2020-2021, el centre universitari privat de Catalunya que ha matriculat més estudiants de nou ingrés al grau en Infermeria.


Categories