IDEES INNOVADORES PER L'ENVELLIMENT SALUDABLE
Barcelona, 28 novembre 2016
Els estudiants de 4t curs de les Escoles Universitàries d'Infermeria Gimbernat han rebut dos dels tres guardons finals en el concurs organitzat per la HIMSS Internacional, en el marc de l'esdeveniment World of Health IT (WoHIT). Els projectes són idees que han estat treballant durant el curs com a part de l'itinerari amb l'objectiu de millorar l'envelliment saludable de les persones. En aquest context es va celebrar la Collaborative Codesing Competition (CO3aging), una competició col·laborativa per promoure solucions als reptes de salut per a la gent gran. Un total de 375 aportacions han aportat les seves idees per a la millora i la innovació en el camp de la salut, a més de facilitar el treball dels infermers i les infermeres en l'àmbit laboral. Això permetrà també, millorar la qualitat de vida de les persones grans. Dels 10 finalistes seleccionats, 5 eren idees d'estudiants de 4t curs d'Infermeria Gimbernat. Dos dels tres guardons finals han estat atorgats a alumnes de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat. UrineBag 10, un nou disseny de les bosses per recollir l'orina de les persones grans. I MyHealth Pla Calendar, un calendari per organitzar les activitats de les persones en relació a la seva salut.
La delegació de la Societat de HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ha celebrat el passat 21 - 22 novembre el WoHIT a Barcelona, on ha reunit els principals actors sanitaris europeus i ha estat punt de trobada de tot l'ecosistema de la salut en línia.
Els infermers i les infermeres són professionals que disposen d'un coneixement ampli de les necessitats de la salut de les persones i tenen el potencial d'explorar nous camps i d'afavorir la innovació. Per aquest motiu, formar des de l'entorn universitari en aquesta direcció és necessari per generar nous productes per als usuaris, a més d'aportar valor social a la professió i generar negoci.

L'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat, fundada el 1974, compta amb una dilatada experiència docent caracteritzada per la investigació permanent de la igualtat i la innovació educativa amb un objectiu fonamental: formar persones amb una alta qualificació professional. L'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat és pionera en l'impuls de les TIC, l'emprenedoria i la innovació en l'àmbit de la infermeria. El pla d'estudis del Grau en Infermeria inclou dos itineraris curriculars com són, Infermeria, Innovació i Salut Digital, i un altre que és Lideratge, Innovació i rols emergents en Infermeria, que plasmen noves línies establertes pel centre.


Categories


Etiquetes