Un model docent on tu ets el protagonista

Les nostres titulacions es desenvolupen seguint un model d'aprenentatge basat en la participació activa de l'alumne amb l'acompanyament i orientació del professor. Proposem un "model de formació basat en competències" i de capacitació integral en què l’estudiant és el protagonista i el docent es converteix en tutor i orientador. L'estudiant desenvolupa així un sentit de la responsabilitat i del compromís amb el seu propi futur.

Aquest model d’aprenentatge garanteix que l’estudiant no solament adquireix coneixements, sinó que també desenvolupa les habilitats (competències) requerides pel perfil professional que prepara la titulació o curs en què està participant.

Una intensa i estreta col·laboració amb institucions i empreses

La filosofia de la nostra Escola Universitària es fonamenta en una estreta i intensa col.laboració amb empreses i institucions, que es concreta en:

  • La seva participació en el disseny dels Plans d’Estudi de les nostres titulacions.
  • El nostre equip de professors compta amb la participació de professionals en actiu d’aquestes empreses, garatint que la formació dels nostres estudiants està alineada amb el que es fa en el món laboral.
  • Acollida dels nostres estudiants per a la realització de les practiques professionalitzadores i/o la realització del seu Treball Final d’Estudis.

[+] Algunes de les empreses/institucions col·laboradores

A més el nostre Campus està situat en un dels principals corredors europeus d'excel·lència empresarial i tecnològica, el CiT (Catalonia Innovation Triangle), espai en que conviuen universitats, empreses d’alt valor tecnològic, i Centres d’Innovació i Recerca.

Aprendre al costat d’un  equip docent de qualitat

El nostre equip de professors combina una contrastada experiència docent, amb una destacada activitat investigadora, i una dilatada i reconeguda experiència professional. Un nombre elevat dels nostres professors compatibilitza la docència amb l'exercici de la professió en l'àmbit dels estudis en què participa.

Tindràs la oportunitat de desenvolupar el teu esperit emprenedor

Totes les titulacions de Grau inclouen formació en emprenedoria amb l’objectiu de potenciar l’actitud emprenedora dels nostres Graduats, sigui quin sigui el seu perfil professional. El grau en Infermeria ho fa a través del programa Open Thinking, el grau de Fisioteràpia a través de l’assignatura de Gestió i Organització d’Empreses, i el Grau d’Informàtica i Serveis a través de les assignatures “Empresa: Models Clàssics de Negoci” i “Models de Negoci de l'Empresa de Serveis”.

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà són promotores, juntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat i la multinacional GFT, de l’espai d’emprenedoria ‘Vita Sant Cugat Entrepreneur Center’. Es tracta d’un espai situat al Parc Empresarial Can Ametller, en què s’acullen anualment un total de 36 projectes innovadors, prèviament seleccionats, i des del qual s’ofereix les eines i suport necessari a cadascun dels participants durant un període de 9 mesos per presentar els seus projectes davant una ronda de finançament.

Dins aquest espai les Escoles Universitàries compten amb 10 llocs de treball per destinar a projectes promoguts per membres de la nostra comunitat universitària (professors, alumnes, ex-alumnes, etc) que estiguin desenvolupant projectes que siguin considerats com a rellevants.

Finançament sense avals ni interessos

Els estudiants de les EUGTC es beneficien de la possibilitat de fer el pagament aplaçat en 12 mensualitats sense cap tipus de recàrrec durant tota la titulació. Es tracta d'una financiació directa, "sense intermediaris", que les EUGTC ofereixen a tots el seus alumnes al llarg de tots els seus estudis.

Consulta la nostra oferta d’Estudis

Trobaràs els detalls de la nostra oferta d'estudis de Grau, Màster i/o Postgrado a:

[+] Infermeria (Campus de Sant Cugat)

[+] Fisioteràpia (Campus de Sant Cugat)

[+] Informàtica (Campus de Sant Cugat)

[+] Fisioteràpia (Campus de Torrelavega)

[+] Logopèdia (Campus de Torrelavega)


Categories


Etiquetes