Informació pública de l’Autoinforme de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà

Grau en Informàtica i Serveis

 

L’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà està duent a terme el procés d’acreditació del Grau en Informàtica i Serveis

Del 5 al 9 de febrer de podreu consultar l’autoinforme que es presentarà a AQU Catalunya en el web de qualitat del centre, en l’apartat “acreditacions”.

L’autoinforme ha estat elaborat per part del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) del centre, on participen representants dels diferents col·lectius (responsables acadèmics, professorat, personal administratiu i estudiants) i es sotmet ara a un procés d’informació pública per validat per la comunitat universitària.

Podeu fer arribar les vostres valoracions a la direcció de la Unitat de Qualitat Docent i Innovació mitjançant el següent formulari:

 

 


Categories