Informació pública de l’Autoinforme de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat

Graus en Infermeria i Fisioteràpia

 

L’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat està duent a terme el procés d’acreditació dels Graus en Infermeria i Fisioteràpia

Del 2 al 8 de març podreu consultar l’autoinforme que es presentarà a AQU Catalunya en el web de qualitat del centre, en l’apartat “acreditacions”.

L’ autoinforme ha estat elaborat per part del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) del centre, on participen representants dels diferents col·lectius (responsables acadèmics, professorat, personal administratiu i estudiants) i es sotmet ara a un procés d’informació pública per validat per la comunitat universitària.

Podeu fer arribar les vostres valoracions a la direcció de la Unitat de Qualitat Docent i Innovació mitjançant el següent formulari:

 

 


Categories


Etiquetes