Donada la naturalesa complexa dels processos de càncer, és important l’atenció fisioterapèutica en totes les etapes de la malaltia i en els diversos nivells assistencials (a l’hospital, a l’atenció primària o al domicili), per així assegurar una correcta continuïtat en l’atenció a les necessitats que el pacient pugui tenir i contribuir a una millor qualitat de vida d’aquest. Les malalties relacionades amb l’oncologia venen donades per una proliferació de cèl•lules malignes i que comporten una alteració del funcionament de l’òrgan on estiguin situades aquestes, podent, a la llarga, afectar a més parts de l’organisme.

Els fisioterapeutes, però, podem contribuir en totes les fases del procés oncològic: es pot fer prevenció, podem ajudar durant el tractament i un cop s’ha superat la malaltia o, si es donés el cas, fins i tot en un estadi pal•liatiu.

En allò que reguarda a la prevenció, els fisioterapeutes hem de promoure hàbits saludables i afavorir una activitat física regular. D’altra banda, amb un pacient en tractament oncològic podem treballar en els efectes secundaris dels tractaments, tot intentant minimitzar-los. Això ho podrem abordar -depenent de l’òrgan afectat- mitjançant, entre altres coses, la millora de la ventilació pulmonar, el tractament dels limfedemes, la realització d’exercicis actius per a la millora de la força muscular i l’equilibri, i ajudant en la tolerància a l’esforç.

També, com a fisioterapeutes, podem contribuir a pal•liar els efectes secundaris dels tractaments pels que hagin passat pacients que hagin ja superat la malaltia (fatiga, cansament, augment de pes, dolor ossi, etc.). Finalment, la fisioteràpia també pot jugar un paper important en l’esforç per a millorar, en el possible, la qualitat de vida de pacients que, en un estat avançat de la malaltia, es troben en situació pal•liativa: l’objectiu, en aquest cas, no és curar el pacient. En aquests casos, juntament amb la família i el personal que en tingui cura, cercarem mantenir les capacitats, la funcionalitat i la potenciació de l’autonomia.

Més informació a: http://www.fisioterapeutes.com/comunicacio/mitjans/2015/gener/30012015_esportiu.pdf


Categories