L'Escola Universitària d'Informàtica va organitzar el passat dijous la sessió tècnica "La nova era de la intel·ligència artificial: Azure i serveis cognitius", a la que van assistir un total de persones, i va ser conduïda per Daniel Palma, expert en Azure, serveis cognitius i anàlisi del sentiment.

Al llarg de la mateixa Dani va presentar les característiques generals de Microsoft Azure, i en particular el catàleg de serveis cognitius que inclou:

  • Servei de visió: que permet el reconeixement facial, la detecció d'emocions, control de presència, etc.
  • Servei de parla: reconeixement de veu, digitalització i processament textual d'informació facilitada oralment.
  • Servei d'idioma: reconeixement i processament de text, sent capaç d'interpretar i reconèixer el que vol l'usuari.
  • Servei de coneixement: que permet reconèixer patrons de comportament aplicant algoritmes de mineria de dades sobre dades extretes de diferents fonts.
  • Servei de cerca

Un cop presentat el catàleg, Dani va compartir amb els participants exemples concrets de projectes de Business Intelligence en els quals s'han implementat serveis cognitius.

Material de la sessió


Categories