Les noves metodologies pràctiques acceleren l’adquisició de competències per part dels estudiants

Els estudis en Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat estan dotats amb un programa de pràctiques de simulació, on es reprodueix la realitat assistencial en un entorn segur, per facilitar l’adquisició de les competències que requereix l’exercici de la professió.

El pla d’estudis del grau posa també l’accent en la incorporació d’una habilitat que s’ha fet inseparable de l’atenció infermera de qualitat, com és l’aprenentatge de les tècniques de comunicació que permeten optimitzar la relació amb els pacients.

Els estudis d’Infermeria més ben valorats

Els graduats de Gimbernat són els titulats en Infermeria del sistema universitari català que millor valoren, en conjunt, els nivells d’estabilitat, satisfacció i retribució que els proporciona el lloc de treball, així com l’adequació de la formació que han rebut a la seva activitat assistencial, d’acord amb l’última enquesta de l’Agència per a la Qualitat (AQU).

Un 94% dels que, el 2017, van graduar-se a l’Escola d’Infermeria de Gimbernat estaven, el 2020, ocupats, segons l’AQU.

El grau ofereix 200 places de primer per al curs 2022-2023 (Codi 21042 de la Preinscripció universitària, que està oberta fins a l’1 de juliol).

 


Categories


Etiquetes