L’alumnat pot compaginar el grau amb una ocupació durant els estudis

El grau d’Informàtica i Serveis de les Escoles Universitàries Gimbernat ofereix una formació personalitzada, en grups reduïts, i té una orientació essencialment pràctica, amb un perfil clarament professionalitzador.

L’horari flexible de la titulació, que s’adapta al dels estudiants que desitgen compatibilitzar els estudis amb una ocupació laboral, és un altre dels seus punts forts.

També és un grau adient per als titulats dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de la família d’Informàtica i Comunicacions que, un cop completats els seus estudis d’FP, desitgin ingressar en una titulació universitària.

Índex d’ocupació del 100%

Les empreses on els estudiants fan les pràctiques externes han participat en el disseny dels estudis i això afavoreix l’ocupabilitat de l’alumne.

L’alumnat del grau comença a treballar molt aviat, sovint a segon o a tercer curs, i, quan finalitza la titulació, el 100% està ocupat.

La titulació ofereix 50 places de primer per al curs 2022-2023 (Codi 21046 de la Preinscripció universitària, oberta fins a l’1de juliol)


Categories


Etiquetes