Núria Carnicero, graduada en el Màster Universitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia, guanya el primer premi del Màster Thesis Award 2019 del Symposium "The end of Physiotherapy, towards new idees on Health" celebrat a Groningen (Països Baixos) del 10 al 12 d'octubre.

El Treball, amb el títol "Relative motion on lumbrical muscle tears management in rock Climbers: a pilot Study", ha estat presentat amb el format de pòster, i resumeix el Treball Final de Màster realitzat per N.Carnicero en el marc del Màster Interuniversitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia que s'imparteix al nostre Campus de Sant Cugat.

Les lesions dels dits són prevalents en l’escalada, essent la lesió del lumbrical una de les menys estudiades. El dolor al palmell de la mà en dissociació determina el diagnòstic. El concepte Relative motion podria utilitzarse en l’abordatge, donat que ha mostrat efectivitat en altres patologies de la mà. L'objectiu del treball ha estat analitzar els efectes del tractament amb relative motion en la lesió, avaluant el símptoma en el test de dissociació, força i discapacitat en les activitats de la vida diària i l’esport, juntament amb proves d’imatge.

Després de realitzar en un experiment pilot amb 6 pacients adults (escaladors adults amb lesió del lumbrical), s’ha arribat a les conclusions que el concepte relative motion seria efectiu per al tractament. Calen estudis de major magnitud per poder obtenir resultats fiables extrapolables a la pràctica clínica.

Ens sentim orgullosos i molt feliços d’aquest gran reconeixement de N.Carnicero.


Categories