El curs 2020-2021 tornem a la modalitat presencial. En aquest sentit, seguint les indicacions del Departament d’Educació, hem elaborat el Pla d’Obertura per a l’Organització i Funcionament del Curs, que incorpora les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, tant pel que fa a l’alumnat, el personal del centre, així com l’adequació dels espais i grups, els fluxos de circulació, i la gestió i organització dels espais.

En tot moment Gimbernat Formació garanteix el compliment de les mesures de seguretat establertes per les respectives autoritats.

Podeu consultar el Pla a:


Categories