Els Premis Metes d’infermeria 2017 han fallat el millor treball referent al Accèssit al Certamen de Recerca. Aquesta edició ha distingit a l'estudi «Construcció d'un instrument psicomètric per a l'avaluació d'actituds masclistes, violència i estereotips de gènere», d'Ana M.ª Marchal Torralbo, Javier Montes Hidalgo, Cecilia Brando Garrido i Joaquín Tomás-Sábado, de les Escoles Universitàries Gimbernat, a Barcelona.


Categories