La metodologia pràctica reprodueix situacions que els estudiants viuran en l’àmbit laboral

 

 

L’Aula de Simulació del campus de Sant Cugat és una innovadora eina d’aprenentatge que permet exercitar els coneixements i les habilitats pràctiques adquirides durant els estudis de grau que s’imparteixen a les Escoles Universitàries Gimbernat. A través d’un cas real, l’equipament permet que el professorat reprodueixi situacions reals amb les quals els estudiants es trobaran en l’àmbit laboral.

Els casos es plantegen en grups reduïts, i, abans d’accedir a l’Aula de Simulació, s’assenyalen clarament els objectius a complir. Un o dos estudiants són els responsables del cas, mentre que els seus companys segueixen l’acció des d’una sala contigua a través d’un mirall de reconeixement.

En tractar-se d’una simulació, l’error forma part del procés d’aprenentatge. Per això el debriefing o discussió final resulta transcendental, perquè permet valorar en grup què ha succeït, què es repetiria i què s’ha de millorar.

En el vídeo es reprodueix una de les sessions de l’assignatura de Resolució de Casos Clínics mitjançant la Simulació del grau Fisioteràpia, a càrrec del fisioterapeuta Lluís Puig, responsable de l’Àrea de Simulació de Gimbernat.

 


Categories