El Projecte Pavce: Plataforma d'Aprenentatge Virtual de Cures Infermers, desenvolupat per un equip interdisciplinari de professors i alumnes de l’Escola Universitària Gimbernat, ha obtingut el premi AQU-CIDUI a la millor comunicació oral per la seva qualitat i presentació.

Aquest premi s’ha lliurat dins de l'XI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2020+1, que aquesta edició amb el títol : “Més enllà dels competències: nous reptes en la societat digital”, va tenir lloc els dies 29, 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2021.

El projecte és una eina d'innovació docent dissenyada per a crear plans de cures informatitzades amb interacció contínua entre alumne i professor mitjançant feedback i rúbriques d'avaluació.

Mitjançant PAVCE l'alumne aprèn a gestionar plans de cures mitjançant TIC,la pràctica basada en l'evidència i la presa de decisions.

Enllaç a la web del congrès: Premis AQU-CIDUI


Categories


Etiquetes