Les professores Silvia Bleda i Mercè Prat van assistir a les XIII Jornades Internacionals de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives els dies 25 i 26 d’Octubre a Santiago de Compostela.

Van presentar tres pòsters tots ells relacionats amb la presa de decisions infermeres en el context d’atenció al pacient crònic amb necessitats complexes.


Categories