Alumni

En graduar-se en qualsevol de les titulacions que s'imparteixen a les Escoles Universitàries Gimbernat passes a formar part del col·lectiu Alumni.

Si vols conèixer la relació concreta d'avantatges i serveis de què et pots beneficiar contacta amb la secretaria de l'Escola Universitària en la qual et vas graduar.

Campus Sant Cugat

EU Infermeria: infermeria@eug.es

EU Fisioteràpia: fisioterapia@eug.es

EU Informàtica: informatica@eug.es

Gimbernat Formació: informatica@eug.es

Campus Torrelavega

EU Fisioteràpia: fisio.tor@eug.es

EU Lopopèdia: logopedia@eug.es

Gimbernat Formació: fisio.tor@eug.es

Accedeix al teu correu electrònic

REP TOTA LA INFORMACIÓ DE GIMBERNAT


Campus

Campus Universitari de Sant Cugat
Campus Universitari de Torrelavega

Campus Sant Cugat

Avinguda de la Generalitat 202-206, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Telèfon: (+34)93 589 37 27 - Fax (+34)93 589 14 66

Campus Torrelavega

C/ Aurelio Garcia Cantalapiedra, s/n, 39316 Tanos - Torrelavega

Telèfon: (+34)942 801 650 - Fax: (+34)942 801 657