MISSIÓ

La missió de la UQDIE es basa en vetllar pel correcte desenvolupament i coordinació dels processos de la institució, proporcionant les eines adequades i la informació necessària als diferents grups d'interès, perquè puguin valorar les seves tasques i facilitar l'assessorament que necessitin.

VISIÓ

La UQDIE pretén ser una unitat de referència en matèria de qualitat per a tots els grups d'interès de la institució i oferir un servei adequat per augmentar la qualitat en tots els processos del centre.

VALORS

Els valors que guien la UQDIE són:

  • Transparència
  • Compromís ètic
  • Responsabilitat
  • Creativitat i innovació