INFORMES DE MODIFICACIÓ DE TITULACIONS

 
 
Grau Infermeria

Proposta de modificacióInforme final AQU

 Grau Fisioteràpia

Proposta de modificacióInforme final AQU

Grau Informàtica i Serveis

Proposta de modificacióInforme final AQU

Màster Universitari en Fisioteràpia del Tòrax

Proposta de modificacióInforme final AQU

Màster Universitari en Osteopatia

Proposta de modificacióInforme final AQU

Màster Universitari en Investigació Translacional en Fisioteràpia

Proposta de modificacióInforme final AQU

Màster Universitari en Fisioteràpia en Pediatria

Proposta de modificacióInforme final AQU