La direcció de les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà i tot el seu equip de govern considera que la definició del Pla Estratègic permet avançar en el funcionament de les titulacions i adequar els objectius de la institució a les necessitats formatives de la societat i de l'entorn de la institució.

El Pla estratègic ens permet analitzar i identificar la situació del centre en un període determinat, per així preveure nous requeriments i planificar propostes de millora que garanteixin l'actualització permanent i la qualitat de la docència, pilars fonamentals que guien a la institució.

Aquest Pla estratègic constitueix el marc de referència per a la presa de decisions de l'equip directiu, en referència a la docència, als recursos i a la planificació de les actuacions a seguir.

 

El Director