L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls resulta essencial per detectar els punts forts i febles que succeeixen durant el seu desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris perquè les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge de cada estudiant.

RESULTATS

 

QÜESTIONARIS

 

SATISFACCIÓ ESTUDIANTS

 

SATISFACCIÓ EGRESSATS

 

SATISFACCIÓ PROFESSORS - TUTORS

 

SATISFACCIÓ PAS

 

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS