El Servei Universitari d'Investigació Gimbernat-Cantàbria (SUIGC), és un grup de recerca format per docents dels Graus en Fisioteràpia i Logopèdia de l'Escola. Aquest servei està coordinat per Pascual Sánchez-Juan, doctor en Genètica i membre del Servei de Neurologia. Unitat de Deteriorament Cognitiu de l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla.

A més, comptem amb la col·laboració d'altres professionals de l'àrea de la salut com neuròlegs, neuropsicòlegs, psicòlegs, traumatòlegs, així com professionals d'altres àrees de coneixement com foniatres o professionals de l'activitat física i l'esport. Això a més de conferir una visió interdisciplinar, permet establir línies de recerca més transversals.

Les activitats d'aquest servei poden concretar-se en tres àrees diferenciades però interconnectades entre si: Investigadora, Docent i Assistencial, impulsant sempre la Formació Continuada i la Investigació des de totes les àrees i competències.

El SUIGC no realitza únicament investigació a partir de les pròpies inquietuds del personal que el forma, sinó que s'articula amb tot el personal docent del Grau de Fisioteràpia i Logopèdia i dels cursos de Postgrau i Màster, proveint de bases metodològiques i assistència a la investigació.

Així mateix col·laborem amb entitats externes:

  • Membres del grup de treball "Formació, docència i investigació en professionals sanitaris" dins del Pla d'Atenció a la Cronicitat de Cantàbria de la Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials de Cantàbria
  • Orientació metodològica i realització d'anàlisi de dades d'estudis científics a l'equip de traumatologia de l'HUMV

A l'àrea assistencial, el SUIGC disposa d'un espai per a l'avaluació i orientació tant d'alumnes com del personal laboral de l'Escola que ho necessiti. A més aquest curs es va incorporar l'assistència logopèdica també destinada a l'avaluació i orientació terapèutica, així com a la prevenció de patologies de la veu per mitjà de la realització de tallers de veu oberts tant a l'alumnat com al personal de l'escola.

Línies d'investigació i projectes

Creació d'una Cohort multipropòsit amb estudiants universitaris de l'Escola Universitària Gimbernat-Cantàbria

L'objectiu d'aquesta cohort és reunir informació genètica i sociodemogràfica prou àmplia que ens permeti avaluar l'associació de múltiples factors genètics i ambientals amb diferents trets (des de la condició física a la memòria).

Estudis d'investigació

Alteracions cognitives associades al patró de bevedor de cap de setmana

  • Presentació de les dades preliminars al Congrés de la SEN 2013
  • Publicació de les dades preliminars a la Revista Alzheimer 2014
  • Actualment en fase d'acceptació dels resultats finals a la revista internacional PLOS ONE
Projectes d'investigació en fase de desenvolupament
  • Factors genètics associats al rendiment físic en estudiants universitaris
  • Factors de risc de caigudes en pacients crònics institucionalitzats
  • Efecte de la mobilització neural en l'estabilitat lumbar. Un assaig clínic controlat i aleatoritzat
  • Prevalença de la incontinència en dones jugadores professionals de Voleibol
  • Valoració funcional del sistema aquileo calcani plantar en pacients postcirurgia. Estudi longitudinal analític