HEALTH, AGING & END OF LIFE (HAEL)

Equip editorial              Normes de publicació         Contacte

Orígens

La Revista Health, Aging & End of Life (HAEL) neix el 2016 fruit de l'interès que, des de fa anys, hi ha a l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat per la investigació de les cures i la millora de la seva qualitat a la fi de la vida.

Aquest compromís amb l'excel·lència s'ha plasmat en la formació d'un reconegut grup de recerca i en el desenvolupament de diverses tesis doctorals i nombrosos articles i comunicacions científiques aquest àmbit. El projecte d’HAEL pretén ampliar l'oferta científic-tècnica per tal de contribuir a la millora de la pràctica clínica i oferir continguts rellevants a nivell conceptual i aplicat.

 

Objectiu

L'objectiu d'HAEL és desenvolupar una plataforma de difusió de coneixements, reflexions i bones pràctiques en relació a la salut, l'envelliment i el procés de final de vida que contribueixin a millorar la qualitat de l'atenció.

 

Filosofia

HAEL està concebuda com una revista d'investigació internacional d'interès general, adreçada a investigadors i professionals de la salut que realitzin la seva tasca en qualsevol àmbit vinculat a les àrees clau. També està oberta a la participació de professionals d'altres disciplines que aportin la seva particular perspectiva sobre temes d'interès a nivell sociosanitari.

Donat el seu caràcter interdisciplinari, es tindrà una consideració especial als treballs realitzats conjuntament entre professionals de diferents àmbits que atorguen una visió global als temes d'interès de la revista. HAEL publicarà de forma indistinta articles en espanyol i en anglès.