• Descripción del título

 • Titulación
  Posgrado*
 • Duración
  Un curso académico
 • Créditos
  30 ECTS
 • Modalidad
  Presencial
 • Idiomas
  Cat / Esp
Presentación del estudio

Aquest postgrau, per accedir al qual no és imprescindible disposar d’un títol universitari, proporciona els coneixements i les habilitats requerides per poder confeccionar projectes de Business Intelligence (BI) en qualsevol tipus d’organització empresarial.

El domini de la BI, o sigui, de la gestió de les eines i infraestructures que serveixen per analitzar la informació en l’àmbit empresarial amb l’ajut del Big Data per poder-ne optimitzar el rendiment, ha adquirit un paper transcendental a l’hora de prendre decisions i perfilar estratègies de negoci.

Destinataris

Professionals de les àrees de Sistemes d’Informació i Control de Gestió i quadres intermitjos de les empreses.

Titulats en Ciències Empresarials i amb estudis de l’àmbit financer.

Objectiu

Capacitar els participants per dur a terme tot tipus de projectes de BI en qualsevol àmbit i sector.

Modalitat

Presencial

Pràctiques

El programa preveu la realització d’un projecte individual que s’haurà de presentar oralment.

El postgrau inclou una exposició de solucions i productes de BI per part dels seus fabricants perquè els participants tinguin la possibilitat de sotmetre a contrast les opcions disponibles al mercat.

També es programen presentacions de projectes reals de BI per part de diverses empreses.

 


Pendiente
de determinar
Preinscripción